Informace

- Podmínky provozu

Typy CC licencí

Výsledkem srozumitelné kombinace licenčních prvků vzniká šest typů CC licencí. Licence se vzájemně liší dle různě odstupňovaných převedených a vyhrazených práv autora k jeho dílu. Níže jsou licence seřazeny od nejliberálnějších k nejvíce restriktivním:

Označení licence Práva Povinnosti Název licence
BY share2 remix1 by1 Uveďte autora
BY-SA share3 remix2 by3 sa1 Uveďte autora – Zachovejte licenci
BY-ND share2 by3 No Derivatives Uveďte autora – Nezasahujte do díla
BY-NC share2 remix1 by3 Noncommercial Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně
BY-NC-SA share2 remix2 by3 Noncommercial sa1 Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – Zachovejte licenci
BY-NC-ND share2 by3 Noncommercial No Derivatives Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – Nezasahujte do díla

Všechny CC licence mají společné tyto charakteristiky:

  • licence dovolují dílo šířit (i když za různých podmínek)
  • licence vyžadují, aby při šíření díla nebo jeho zpracování byly uvedeny údaje o díle (autor, název díla, url, apod..)
  • při šíření díla je nutno připojit url odkaz na CC licenci
  • licence jsou neodvolatelné (držitel autorských práv má sice právo licenci odvolat, nicméně nemůže zamezit uživatelům nakládat s kopií nebo modifikací díla, která byla získána/vytvořena v době trvání licence)
  • licence zanikají v případě porušení licenčních podmínek ze strany nabyvatele